Ljubomir Perčinlić: Skulpture

Iskra Dimitrova: Thalamos

3 diplomanta ALU (Alem Korkut, Hrvoje Dukez i Ivana Franke): Radovi

Anto Jerković: Imenice i loptice

Petra Novakovaondreičkova: Slike

Igor Rončević : Monokromi tijela

Marjan Molnar: Ophod po ontološkom rubu

Mirjana Vodopija: Dinamika mašte

Sergej Bulić: Grafike

Darko Pavlić: Labirint naš svagdašnji


>
arhiva 1996.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.
2001.
2000.
1999.
1998.
1997.
1996.
1995.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|