nakonMETAfora

Marijan Molnar: Translating / Liberte, Fraternite, Egalite

Edita Schubert: Walks

Duje Jurić: Uđi u sliku

Zdenko Bužek & Magnus Bärtås: Homeless Ideas

Lala Raščić: Leteći tepih

Kata Mijatović: Mreža snova

Andreja Kulunčić: Zatvorena zbilja - Embrio

Marijan Molnar: Identifikacije

Kata Mijatović: Arhiv snova


2006.
2005.
2001.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|