>

Program Galerije Miroslav Kraljević na osnovu programskih smjernica i fokusa na društveno kritičke, istraživačke i kontekstualne osjetljive umjetničke i intelektuane prakse, formira kustoski tim u suradnji sa stručnim savjetom galerije.

Ukoliko smatrate da imate koncept programa koji odgovara profilu G-MK svoj prijedlog možete poslati ISKLJUČIVO e-mailom na info@g-mk.hr. 


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|